Inleiding

Openbaring 19:11a
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig……..

Mijn Prins op het witte paard, Welk meisje droomt daar nou niet van?

Het begon in 2014, mijn reis door het boek Openbaring. Een boek dat voor veel Christenen een gesloten boek blijft, uit angst of onwetendheid. Maar ook een boek waarin de grote overwinning zichtbaar wordt omdat Gods belofte in vervulling gaat. Gods plan om de wereld te redden, een wereld waarin de chaos dagelijks groter wordt. Een wereld die hoop nodig heeft en een nieuwe toekomst. Hij gaat voor een totale vernietiging van de vijand (oordelen). En een volledig herstel van de schepping voor iedereen die dat wil aannemen. Een wereld zoals God het bedoeld heeft. Samen met de mens, een eenheid, onafscheidelijk en volkomen gelukkig, tot in eeuwigheid! 

Openbaring 21:3-4
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,
4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

De afgelopen jaren heb ik in het bijzonder dit boek bestudeerd en groeide bij mij het verlangen meer mensen kennis te laten maken met de grote schatten die hierin verborgen liggen. Vanuit de studie werd het plan geboren, dit boek visueel te maken, omdat kijken vaak meer doet begrijpen.

Nu is het moment om dit met velen te delen.

The Revelation Game is multilingual (Dutch & English)